Przejdź do treści

Czy Polska jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów?

Między innymi na to pytanie będą szukać odpowiedzi eksperci w czasie III edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Zaproszeni goście porozmawiają o najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnieniach i trendach w ramach jednego z bloków tematycznych.

Specjaliści omówią planowane i realizowane inwestycji o ogromnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Eksperci wezmą pod lupę inwestycje wymagające miliardowych nakładów finansowych oraz długiego czasu planowania i wykonania. W dwudniowym programie forum znalazło się osiem paneli dyskusyjnych, które przybliżą najbardziej istotne inwestycje, ważne z punktu widzenia Polski, Europy i świata. 

– Pandemia dokonała poważnej rewizji koncepcji gospodarczych. Zerwane łańcuchy dostaw, chaos logistyczny, wzrost niepewności oraz potrzeba dywersyfikacji ryzyka sprawia, że inwestorzy rozważają zmiany w podejściu do lokowania kapitału. W ramach tej weryfikacji Polska może znaleźć się w obszarze zainteresowania – twierdzi Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, prezes Towarzystwa Gospodarczego i ekspert Forum Wizja Rozwoju.

W ramach bloku „Inwestycje” prelegenci będą rozmawiać o takich inwestycjach jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej. Poruszą również ważkie kwestie inwestycji we wschodniej Polsce jak również wykorzystanie rzeki Wisły jako przykłady działań o ogromnym znaczeniu dla krajowej gospodarki. W ramach jednego z paneli dyskusyjnych będzie mowa o istotności obwodnic miast dla mieszkańców i lokalnego biznesu – zarówno pod kątem poprawy jakości transportu, jak również oceny ich wartości społecznej. 

– Przekop Mierzei Wiślanej, budowa szlaku transportowego Via Carpatia oraz dalsza realizacja prac związanych z powstawaniem obwodnic dużych i średnich miast w Polsce, dają zielone światło dla wzrostu inwestycji na poziomie nawet 3,5% w perspektywie najbliższego roku.”- dr inż. Andrzej Michalak, prezes zarządu Fundacja Wizja Rozwoju.

Pierwszego dnia forum zaplanowany został panel pod tytułem „Rozwój automatyzacji i robotyzacji przemysłu oraz procesów biznesowych jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej”. Jednym z prelegentów będzie Konrad Michniewicz – Prezes Fundacji Rozwoju Innowacji i Technologii, ekspert Przemysłu 4.0 i wynalazca, na co dzień współpracujący ze środowiskiem start-up’ów. 

Osobny panel został też poświęcony realizacji założeń tzw. „Białej Księgi Transportu”, dokumentu Komisji Europejskiej z 2011 r., który określa wizję rozwoju kolei w przyszłości. Wśród założeń pojawia się teza, że w 2050 r. większość przewozów na średnie odległości będzie odbywać się za pomocą kolei. Temat ten zostanie rozwinięty w czasie panelu „Polska kolej z potencjałem – kierunki rozwoju”, w którym uczestniczyć będą eksperci z Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów w Instytucie Kolejnictwa. 

III edycja Forum Wizja Rozwoju odbędzie się w Akademii Marynarki Wojennej w dniach 24-25 sierpnia. Wstęp na wszystkie panele dyskusyjne jest bezpłatny. Warunek uczestnictwa stanowi uprzednia rejestracja za pośrednictwem strony :  https://rejestracja.wizjarozwoju.pl