Przejdź do treści

Forum Wizja Rozwoju 2020 a obostrzenia związane z pandemią

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało w połowie sierpnia br. o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych w niektórych powiatach w kilku województwach. Nie obejmują one województwa pomorskiego. Decyzję Ministerstwa Zdrowia oceniamy bardzo pozytywnie. Wprowadzenie rygoru sanitarnego powinno pozwolić na szybkie opanowanie i ustabilizowanie sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce.

Organizowane przez nas gospodarcze III Forum Wizja Rozwoju 2020 odbędzie się w Gdyni w przedostatnim tygodniu sierpnia. Intensywnie przygotowujemy się do tego wydarzenia już od kilku miesięcy, od początku uwzględniając dodatkowe wymagania przewidziane przepisami o przeciwdziałaniu pandemii.

Nasze centrum konferencyjne znajduje się w obiektach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, jest wydzielone i zamknięte, składa się z kilku budynków o łącznej powierzchni ponad 8 tys. m 2 . Infrastruktura została dostosowana do wymogów sanitarno-epidemiologicznych (m.in. organizacja ciągów komunikacyjnych, pojemność, właściwa wentylacja i dezynfekcja pomieszczeń, przy wejściu punkt medyczny z przygotowaną izolatką).

Współpracujemy z zespołem medycznym oraz z Oficer Covid, z którymi wspólnie stworzyliśmy specjalne procedury pozwalające na zorganizowanie bezpiecznego wydarzenia. Są one dostosowywane do zmieniającej się rzeczywistości.

Przybywającym na teren Forum gościom będziemy mierzyć temperaturę. Zostaną oni również zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Dla wszystkich gości będą dostępne maseczki, a dla ekspertów i moderatorów dyskusji dodatkowo przyłbice ochronne. Wewnętrzne służby porządkowe oraz specjalny zespół medyczny zwracać będą szczególną uwagę na przestrzeganie instrukcji bezpiecznego zachowania oraz kwestie dystansowania społecznego.

Na bieżąco monitorujemy sytuację oraz pozostajemy w stałym kontakcie z
odpowiednimi służbami.

Doświadczenia z ostatniego półrocza pozwalają nam zakładać, że działania podjęte przez służby sanitarne spowodują, że poziom obostrzeń w Gdyni nie będzie większy niż średnia ogólnopolska. Dzięki temu III Forum Wizja Rozwoju 2020 odbędzie się bez żadnych zakłóceń oczywiście z poszanowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Forum Wizja Rozwoju w Gdyni to od 2018 roku miejsce spotkań i merytorycznej dyskusji o perspektywach i kierunkach rozwoju rożnych obszarów polskiej gospodarki. Ostatnie miesiące pokazały, że nawet najbardziej zaawansowane narzędzia komunikacji zdalnej nie zastąpią bezpośrednich relacji interpersonalnych. Świadczą o tym również opinie naszych wieloletnich partnerów.

Nie mniej jednak, z myślą o szerokiej publiczności, co roku żywo zainteresowanej przebiegiem Forum, dodatkowo wydarzenie będziemy relacjonować online, a zapis dostępny będzie po jego zakończeniu w internecie.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzone środki ostrożności gwarantują pełne bezpieczeństwo naszych gości oraz mieszkańców regionu.

Andrzej Michalak,
Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju
Forum Wizja Rozwoju