Przejdź do treści

Hackathon Forum Wizja Rozwoju

Hackathon Wizja Rozwoju odbył się w ramach III Forum Wizja Rozwoju 24 i 25 sierpnia 2020 r. w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Zainteresowanie kolejną edycją maratonu projektowania przerosło nasze oczekiwania. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne byliśmy zmuszeni do ograniczenia liczby uczestników, przedterminowo zamykając rekrutacje. W wydarzeniu wzięło udział około 70 grafików, programistów, studentów i naukowców. To głównie ludzie młodzi, myślący nieschematycznie, mający pomysł jak podnieść atrakcyjność oraz konkurencyjność polskich miast na arenie międzynarodowej wdrażając rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na nasze środowisko. 

Uczestnicy tegorocznej edycji Hackathonu mieli szansę stworzyć projekty z wykorzystaniem dowolnej technologii, o ile ich celem była poprawa jakości życia w polskich miastach. Prace były oceniane pod względem m.in. innowacyjności, możliwości dotarcia do dużej grupy odbiorców, formuły i sposobu prezentacji oraz kreatywności rozwiązania. W naszym konkursie liczył się także pomysł, kreatywność i ciekawy sposób przedstawienia.

Niezwykle ważnym wydarzeniem podczas Hackathonu była wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Adama Andruszkiewicza. Spotkanie i rozmowy z uczestnikami Hackathonu trwały prawie 30 minut.

W trakcie konkursu zespoły mogły liczyć na pomoc mentorów, którzy swoim doświadczeniem oraz wiedzą starali się pomóc w każdej sytuacji. 

Mentorami Hackathonu byli:

  1. Magdalena Wolińska – z ramienia Mecenata Hackathonu firmy NASK
  2. Ada Blejer – z ramienia Mecenata Hackathonu firmy NASK
  3. Sylwia Stefaniak – Ekspert w Ministerstwie Cyfryzacji 
  4. Halszka Suszek-Borowska – Ekspert w Ministerstwie Cyfryzacji 
  5. Konstantin Alekseev – Mentor Hackathon Wizja Rozwoju’20
  6. Andrzej Kuśnierczak – CEO & Founder, Asia Strategies Consulting LTD 
  7. Grzegorz Zajączkowski. – Mentor Hackathon Wizja Rozwoju’20

Po całodobowej ciężkiej pracy zespołów i zaprezentowaniu swoich wyników, jury Hackathonu przyznało trzy nagrody za najlepsze rozwiązania:

I miejsce, tytuł zwycięzcy Hackathonu Wizja Rozwoju i nagrodę w wysokości 10 tys. zł otrzymała ekipa CITY ROBOTICS za bezobsługowego robota, służącego do dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych.

 II miejsce i nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymał zespół – ECOTHERM za  aplikację „autonomiczny termostat do grzejników”. 

 III miejsce i nagroda w wysokości 3 tys. zł trafiła do zespołu P & K za system optymalnego zarządzania energią odnawialną dla potrzeb elektromobilności. 

Dodatkowo w wyniku otwartego głosowania od 25 sierpnia do 9 września została przyznana Nagroda Publiczności w wysokości 2 tys. zł., którą otrzymała ponownie ekipa CITY ROBOTICS za bezobsługowego robota, służącego do dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych.

Hackathon zorganizowany podczas III edycji Forum Wizja Rozwoju, miał na celu umożliwienie stworzenia najciekawszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w infrastrukturze bądź przy zarządzaniu miast. Możemy śmiało stwierdzić, że cel ten został zrealizowany. Projekty przedstawione w trakcie konkursu wymagają oczywiście dopracowania i jeśli zostaną wdrożone przyniosą korzyści samorządom, ale przede wszystkim mieszkańcom.