Przejdź do treści

III edycja Forum Wizja Rozwoju za nami

Tegoroczna odsłona największego wydarzenia gospodarczego północnej Polski miała miejsce 24-25 sierpnia w budynkach gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Pomimo zaostrzonych środków ostrożności związanych ze stanem epidemii zrealizowano wszystkie z kilkudziesięciu zaplanowanych paneli dyskusyjnych z udziałem znamienitych ekspertów różnych dziedzin, którzy wspólnie debatowali nad wyzwaniami oraz perspektywami dalszego rozwoju polskiej gospodarki. 


Wzorem ubiegłych lat w tegorocznej edycji Forum Wizja Rozwoju plan paneli dyskusyjnych oparty został o  zagadnienia z obszarów gospodarczych istotnych zarówno dla regionu, jak i całej Polski. Wśród nich wymienić należy: gospodarkę morską, energetykę wiatrową, inwestycje, technologie innowacyjne, gospodarkę narodową, ekonomię i rynek pracy, politykę senioralną oraz edukację w kontekście badań warunkujących rozwój.  

– Forum Wizja Rozwoju jest największym gospodarczym wydarzeniem w Polsce północnej podczas którego praktycy, naukowcy, przedsiębiorcy, finansiści, dziennikarze, wizjonerzy, a także krytycy przez dwa dni rozmawiają o wizji rozwoju polskiej gospodarki. Oceniają dotychczasowy stan w różnych sektorach i wskazują najnowocześniejsze rozwiązania które przyczynią się do osiągnięcia światowego poziomu produktów wytwarzanych przez Polskie przedsiębiorstwa. – Andrzej Michalak, Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju.

Eksperci odnieśli się również do zagadnień  ściśle związanych z obecną sytuacją ekonomiczną zaistniałą na skutek pandemii. W skład bloku wyzwania weszły takie debaty jak: „Kapitał ma narodowość – działania Spółek Skarbu Państwa w czasie kryzysu”, „Dywersyfikacja produkcji w sytuacjach kryzysowych”, „Wsparcie MŚP w sytuacjach kryzysowych”, „Uniezależnienie gospodarki od produkcji zewnętrznej”, czy też „Znaczenie promowania i sprzedaży polskich produktów”. 

Pierwszego dnia odbyła się uroczysta sesja inauguracyjna, którą dodatkowo uświetniło wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Tegoroczna odsłona Forum, podobnie jak w latach ubiegłych odbyła się pod honorowym patronatem Premiera. 

– Nasz okręt flagowy Europy Centralnej stoi dziś przed wielkimi wyzwaniami, ale także wielkimi szansami i możliwościami. Pierwsze miesiące udowodniły, że umiemy radzić sobie z epidemią lepiej niż inne kraje. Na wykresie pokazującym, jak państwa radzą sobie z ochroną zdrowia obywateli oraz ratowaniem miejsc pracy, Polska była w prawym górnym rogu – najlepszym miejscu, w którym mogła. Jesteśmy stawiani za wzór, ze względu na to, jak do tej pory poradziliśmy sobie z problemami gospodarczymi. Premier Mateusz Morawiecki, w czasie swojego wystąpienia w sali plenarnej Akademii Marynarki Wojennej 

Część merytoryczna na sali plenarnej dotyczyła tematu: „Kluczowe czynniki dla rozwoju polskiej gospodarki. Jakim krajem będziemy w 2050 roku?” W debacie wzięli udział przedstawiciele czołowych spółek skarbu państwa: Patrycja Klarecka – Członek Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej PKN ORLEN S.A., Paweł Jan Majewski – Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A., Włodzimierz Kocon – Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Marcin Chludziński – Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Eksperci wspólnie zastanawiali się nad dynamiką rozwoju polskiej gospodarki z uwzględnieniem czynników kluczowych oraz wpływu skutków pandemii. Odnieśli się również do długoterminowej perspektywy dla rodzimej gospodarki sięgającej roku 2050.

Równolegle na terenie konferencji odbywały się liczne panele z bloków tematycznych: morska energetyka wiatrowa, gospodarka narodowa, technologie innowacyjne, ekonomia i rynek pracy, finanse, edukacja, badania i rozwój dla gospodarki, inwestycje, pakt dla przedsiębiorców, wyzwania oraz gospodarka morska. 

Wzorem lat ubiegłych nie zabrakło tematów najbardziej istotnych dla rodzimej gospodarki. Duże zainteresowanie budziło wystąpienie prezesa Orlenu, Daniela Obajtka.

PKN ORLEN jest firmą, która od wielu lat jest obecna na międzynarodowych konkurencyjnych rynkach i jest przygotowana na zmiany. Z sukcesem prowadzimy inwestycje i posiadamy duże doświadczenie w procesach akwizycyjnych.  – mówił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN – Bezpieczeństwa energetycznego kraju nie możemy opierać wyłącznie na jednym segmencie działalności, będziemy skuteczniejsi jeśli zdywersyfikujemy przychody i w ten sposób uodpornimy się na wahania otoczenia. Prowadzone przez nas fuzje są gwarancją bezpieczeństwa i zapewnią rozwój w kolejnych dekadach.  

Wsparcie merytoryczne w wielu panelach dyskusyjnych zapewniła również kadra ekspertów Lotosu.

– Grupa LOTOS czuje się odpowiedzialna za to, co czeka nasz kraj w przyszłości. Działalność i rozwój naszego koncernu bezpośrednio przekłada się na rozwój polskiej gospodarki i bezpieczeństwo energetyczne kraju. – Paweł Jan Majewski, Prezes Zarządu Grupy LOTOS. – Obecnie Polska stoi w obliczu transformacji energetycznej, widzimy, jak zmienia się sektor paliwowo-energetyczny. Przejęcie Grupy LOTOS przez PKN Orlen pozwoli stworzyć dużego gracza konkurencyjnego w regionie, który dołączy do światowej czołówki.

Kwestie fuzji w kontekście energetyki zostały szerzej omówione podczas autorskiego panelu PKN ORLEN zatytułowanego: „Jeden gracz, wiele możliwości – fuzje i przejęcia PKN ORLEN jako droga do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski”

Sprawy związane z energetyką połączone były z kolei z całkowicie nowym blokiem tematycznym poświęconym morskiej energetyce wiatrowej (MEW). Konferencja stała się centrum rozmów o wartej blisko 150 mld zł inwestycji obejmującej budowę farmy wiatrowej na polskim morzu, stanowiącej oś najszybciej rozwijającego się sektora energetyki w Europie. Podczas Forum eksperci poza aspektem ekologicznym przedstawili dane i prognozy odnośnie wpływu MEW na rozwój gospodarczy regionu pomorskiego, jak również całego kraju. Omówione zostały modele prawne i regulacyjne związane z realizacją, wdrożeniem oraz finansowaniem tak znaczącej inwestycji. Nie zabrakło rozmów o tym, jakie korzyści niesie ze sobą to przedsięwzięcie w sensie społecznym i ekonomicznym. Uwypuklona została kwestia tzw. klastra off-shore, czyli nabrzeża instalacyjnego w Gdyni i Gdańsku stanowiącego swoiste zaplecze techniczne projektu. Zwrócono uwagę, iż technologie off-shore i portowo logistyczne są niezwykle ważne dla polskich przedsiębiorstw branży morskiej, które już dziś dostarczają sprzęt oraz usługi z tego sektora do firm na całym świecie.

– Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest jednym ze strategicznych projektów PKN ORLEN,
a intensywne prace nad realizacją inwestycji cały czas trwają. Jej strategiczny charakter wynika również z faktu, że wpisuje się ona w proces transformacji energetycznej polskiej gospodarki. –
Jarosław Dybowski, Dyrektor wykonawczy ds. energetyki PKN ORLEN, prelegent tegorocznej edycji Forum Wizja Rozwoju

Ważnym punktem pierwszego dnia konferencji była również debata zorganizowana przez partnera strategicznego konferencji, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego pt. „Tarcza antykryzysowa jako element nowego ładu społecznego”. Eksperci określili kluczowe filary składające się na efektywną pomoc w podtrzymywaniu płynności finansowej i tworzeniu możliwości inwestycyjnych dla polskich firm. Należą do nich przede wszystkim ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników, finansowanie przedsiębiorców, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego oraz inwestycje publiczne. W gronie ekspertów znalazła się Małgorzata Jarosińska – Jedynak pełniąca funkcję Minister Funduszy i Polityki regionalnej. 

Najbardziej kluczowa w moim przekonaniu jest konsekwencja w działaniu i wykorzystywaniu możliwości wsparcia, które już dziś są dostępne. Przyszłość związana z pandemią jest bardzo trudno przewidywalna. To, jak będzie wyglądała druga połowa tego roku oraz następne lata, jest obarczone ogromną niepewnością. Z tego powodu elastyczność i konsekwencja są najważniejszymi cechami dla polskiej gospodarki. – Włodzimierz Kocon, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nie mogło również zabraknąć jednego ze sztandarowych bloków Forum, czyli srebrnej gospodarki. Eksperci debatowali nad zagadnieniami mającymi na celu maksymalizację efektywnego wykorzystania wiedzy, doświadczenia, potencjału zawodowego oraz siły nabywczej polskich seniorów. Sporą część tematów stanowiły kwestie związane z rozwojem tzw. „srebrnego” rynku, który podczas projektowania dedykowanych seniorom rozwiązań coraz częściej wykorzystuje innowacyjne technologie takie jak chociażby systemy teleopieki  i telemedycyny.  

– Wzorem ubiegłych lat zaplanowaliśmy oddzielny blok tematyczny, ujmujący szeroko pojętą problematykę polityki senioralnej – srebrną gospodarkę. Współczesny senior coraz bardziej odbiega od powszechnie utartego stereotypu osoby biernej, słabej czy zależnej. Dziś większość osób starszych aktywnie angażuje się w sprawy społeczności lokalnych, poszukuje nowych wyzwań, celuje w dalszy rozwój. Stwarza to szereg nowych zagrożeń, dlatego w tegorocznej edycji forum poruszaliśmy tematy dotyczące bezpieczeństwa osób starszych w przestrzeni społecznej. Mam nadzieję, że wnioski z dyskusji znajdą odzwierciedlenie zarówno w działaniach władz lokalnych, jak i państwowych. – Małgorzata Zwiercan, inicjatorka Forum Wizja Rozwoju

Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła uroczysta Gala w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, podczas której odbyło się wręczenie Nagród Gospodarczych w VII kategoriach dla firm najbardziej zasłużonych w kreowaniu polskiego rynku. Do nagrody nominowano w tym roku 53 polskie przedsiębiorstwa. Do ostatniego etapu weszło 21 podmiotów gospodarczych, spośród których kapituła wytypowała zwycięzców w siedmiu kategoriach.

W kategorii – społeczna odpowiedzialność biznesu – nagroda dla firm lub przedsiębiorców najbardziej zaangażowanych w działalność charytatywną, prospołeczną lub ekologiczną – pierwsze miejsce zdobyła firma Farm Frites Poland S.A., drugie – OTCF S.A., trzecie – Danfoss Poland.

W kategorii – badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii – nagroda dla jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną – zwyciężyła firma Control Solutions. Drugie miejsce przyznano firmie LfC Sp. z o.o., a trzecie Pronar Sp. z o.o.

W kategorii – ekomobilność – nagroda dla firm wdrażających niskoemisyjne i ekologiczne rozwiązania w transporcie – pierwsze miejsca zajęła firma GreenWay Polska Sp. z o.o., drugie – Solaris Bus&Coach S.A., trzecie – Newag S.A.

W kategorii – e-gospodarka – nagroda dla firm wdrażających lub rozwijających technologie informatyczne – pierwsze miejsce przyznano firmie Elastic Cloud Solutions, drugie – Streamsoft Sp. z o.o. Sp.K., a trzecie – Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.

W kategorii – start-up – nagroda dla firm, które po raz pierwszy oferują swoje rozwiązania na polskim rynku i istnieją nie dłużej niż dwa lata – na pierwszym miejscu uhonorowano firmę Pelixar S.A., drugim – Mindhand Sp. z o.o., a na trzecim – Just Join IT Sp. z o.o.

W kategorii – innowacyjność – nagroda dla firm mogących pochwalić się więcej niż jednym innowacyjnym rozwiązaniem i są obecne na rynku dłużej niż dwa lata – na pierwszym miejscu wyróżniono firmę PIRXON S.A., drugim – Profarm Sp. z o.o., trzecim – Seco/Warwick S.A.

W kategorii – zarządzanie – dla zarządu lub osób zarządzających, dla których wynik finansowy nie jest jedynym priorytetem w prowadzonej firmie – zwyciężyła firma Base Group Sp. z o.o., drugie miejsce zajął ZWAE – Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o., a trzecie – Elektrotermia Sp. z o.o. Sp.K.

Organizatorzy Forum przyznali również nagrodę specjalną, której laureatem został Kordian Kulaszewicz – Prezes, współzałożyciel i fundator Fundacji Adaptacja , członek rady  konsultacyjnej ds. Seniorów i niepełnosprawnych przy MRPiPS, sekretarz Społecznej Rady ds. zdrowia i niepełnosprawnych oraz Radny Dzielnicy Chylonia

Drugiego dnia Konferencji na uczestników czekały jeszcze trzy sesje z kilkudziesięcioma tematami ujmującymi szerokie spektrum pojęcia polskiej gospodarki. Tego dnia, jak i w trakcie całego Forum toczyły się liczne dyskusje związane z bliską Organizatorom z racji położenia geograficznego gospodarką morską. Odbyła się również konferencja prasowa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. pt. „Eksperci ocenili efektywność inwestycji – Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia”, podczas której omawiany był wpływ Portu Zewnętrznego na sytuację gospodarczą w kraju i regionie. Zdaniem prelegentów budowa Portu Zewnętrznego jest jedną ze strategicznych inwestycji wspieranych przez polski Rząd i została wyszczególniona w uchwalonej w ubiegłym roku specustawie o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Dla Portu Gdynia ważny jest zwłaszcza zapis o finansowaniu z budżetu państwa projektu budowy Drogi Czerwonej, która ma zapewnić sprawny dostęp do nowego pirsu.


Tegorocznym Wydarzeniem towarzyszącym Konferencji było Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Eksperci wzięli udział w dyskusjach poruszających zagadnienia mające związek z funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejskich w przestrzeni publicznej. Poruszono kwestie dotyczące problematyki przeszkód, które Koła napotykają w procesie pozyskiwania funduszy na realizację swoich celów statutowych oraz aspekty formalno – prawne wiążące się z prowadzeniem niezależnej, społecznej organizacji działającej na rzecz rozwoju regionów oraz środowisk wiejskich. Udział w projekcie był okazją do pozyskania wsparcia, jak również dodatkowej wiedzy na temat nowych możliwości rozwoju i sposobów na poszerzenie swojej działalności. Nie zabrakło odniesień do tradycji i kultywowania dobrych praktyk jako fundamentu rozwoju współczesnych obszarów wiejskich. Podkreślana była waga polskich producentów na rynku i potrzeba stworzenia im dogodnych warunków likwidujących bariery w biznesie, by rodzime produkty jeszcze skuteczniej mogły konkurować z zagranicznymi.

We wtorek odbyła się prezentacja kół i wręczenie nagród dla reprezentantów najbardziej zaangażowanych w rozwój pomorskich rejonów wiejskich.

Niezmiernie ważnym wydarzeniem drugiego dnia forum było również rozstrzygnięcie Hackathonu Wizja Rozwoju ’20.

Swój udział zgłosić mógł każdy, kto nie boi się myśleć poza schematami i zapragnął  wykorzystać swój potencjał realizując własną koncepcję i pomysł na projekt, rozwiązanie lub aplikację, które ułatwią życie mieszkańcom polskich miast.  Łączna pula nagród do zdobycia wynosiła 20 000 zł. Ponadto, uczestnictwo stwarzało szansę na realizację swojego najbardziej szalonego pomysłu i  zaprezentowanie go przed Partnerami oraz pracę w dowolnej technologii przy zachowaniu pełnych praw do powstałych prac. W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn. Mecenasem wydarzenia był państwowy instytut badawczy NASK. 

Zwycięski zespół CITY ROBOTICS otrzymał nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych.

Na drugim miejscu podium stanął zespół ECOTHERM z nagrodą w wysokości 5000 zł.

Miejsce trzecie i nagroda w wysokości 3000 zł przyznane zostało zespołowi P & K.

Dziękujemy wszystkim Partnerom za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia byli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki.  Partnerem Generalnym wydarzenia był PKN ORLEN. Partnerami Strategicznymi byli: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos S.A. i KGHM Polska Miedź S.A.. Partnerem Głównym  był Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oraz Fundacja KGHM Polska Miedź, a Partnerami plus – Węglokoks S.A. i PKO Bank Polski. Partnerami wydarzenia były także: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Promocji Rozwoju, Gas Storage Poland, Hotel Sopot, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP, PFR portal PPK, PGNiG, PGZ Stocznia Wojenna, SAP Polska oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.