Przejdź do treści

Kapitał ma narodowość – działania Spółek Skarbu Państwa w czasie kryzysu

Panel „Kapitał ma narodowość – działania Spółek Skarbu Państwa w czasie kryzysu” był częścią bloku “Wyzwania”, eksperci biorący udział w dyskusji poruszyli między innymi kwestię załamania finansowego, a w konsekwencji również gospodarczego na świecie, w Europie oraz Polsce w latach 2008 – 2010. Kapitał zdecydowanie ma narodowość i podmioty zagraniczne bardzo często przyjmują logikę działania swojego macierzystego kraju, często nie dbając o interes Polski. Paneliści skupili się na działaniach Spółek Skarbu Państwa podejmowanych dzisiaj, po 10 latach od ostatniej zapaści ekonomicznej na świecie, w dobie obecnego kryzysu jakim jest pandemia COVID-19.

W ubiegłym roku napływ do Polski kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 41,7 mld zł. Warto podkreślić, że ekspozycja kapitału zagranicznego na Polskę jest wyższa a niżeli w krajach bardziej rozwiniętych, ale jednocześnie niższa niż
w pozostałych państwach należących do Grupy Wyszehradzkiej. Najwięcej zagranicznych inwestycji bezpośrednich umiejscowionych jest w sektorze bankowym, natomiast wśród inwestorów zagranicznych dominują Niemcy – 20% oraz Francja i Stany Zjednoczone – po około 10%. Mając na uwadze jak niebezpieczne jest wyprzedawanie strategicznych dla Polski podmiotów gospodarczych, eksperci podczas dyskusji wielokrotnie podkreślali,
że patriotyzm gospodarczy, który może być elementem wizji gospodarczej, jest nie tylko kwestią kapitału, ale również koncepcji oraz polityki gospodarczej. Patriotyzm gospodarczy, na który składają się patriotyzm ekonomiczny oraz konsumencki, to synonim rozwoju
i bezpieczeństwa. W związku z tym niezwykle istotne są działania Spółek Skarbu Państwa, szczególnie w czasie kryzysu.

fot. Renata Dąbrowska

Podczas pandemii COVID-19 okazało się, że to właśnie firmy z kapitałem państwowym przeznaczyły miliony złotych ze swoich bieżących budżetów na wsparcie dla placówek ochrony zdrowia walczących z koronawirusem. W sytuacji zagrożenia mogliśmy się przekonać, że kapitał ma narodowość, a polskie państwo z całą pewnością może liczyć na podmioty z rodzimym kapitałem. Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, który był jednym z ekspertów, przypomniał, iż w roku ubiegłym, spółka przeznaczyła rekordową sumę 6 mld zł na inwestycje w Polsce. Następnym krokiem do wsparcia rodzimego kapitału będzie aktualizacja strategii na lata 2017 – 2023, w której zostaną uwzględnione kolejne środki. Prezes PGNiG zaznaczył, że ogromne znaczenie ma kooperacja z innymi Spółkami Skarbu Państwa w sektorze paliwowo – gazowym, jak Orlen i Lotos, która będzie skutkować wspólną realizacją potężnych inwestycji.

Kolejnym przykładem gospodarczego wsparcia krajowych kooperantów są Polskie Koleje Państwowe. Członek Zarządu PKP S.A. Rafał Zgorzelski podczas dyskusji wspomniał o akcji promocyjnej zainicjonowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz inne instytucje i organizacje odpowiedzialne za promocję polskiej żywności. 17 lipca 2020 r. Polskie Koleje Państwowe wraz z innymi Spółkami Skarbu Państwa zaangażowały się w projekt, którego misją jest zwiększenie siły i efektywności realizowanych przez sektor rolno-spożywczy działań informacyjnych i promocyjnych. Opracowana przez MRiRW „Strategia Promocji Żywności” określa jako główną ideę promowanie polskiej żywności pod wspólną marką „Polska smakuje”.

Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Korea Południowa – pomimo różnic systemowych i  kulturowych, wspólnym wątkiem dominującym w gospodarce jest patriotyzm gospodarczy, stanowiący dźwignię rozwoju tych państw. W związku z tym niezwykle istotne jest, aby Spółki Skarbu Państwa wspierały rodzimą gospodarkę poprzez mądre inwestycje. Wszyscy eksperci biorący udział w panelu “Kapitał ma narodowość – działania spółek Skarbu Państwa w czasie kryzysu” byli zgodni, że firmy państwowe działają stabilizująco na funkcjonowanie strategicznych obszarów gospodarki i z pewnością mogą przyczynić się do szybszego wychodzenia z recesji.