Przejdź do treści

Paliwa alternatywne to przyszłość

Podczas III edycji Forum Wizja Rozwoju Grupa LOTOS mocno zaznaczyła swoją obecność. Była partnerem strategicznym wydarzenia, a przedstawiciele koncernu uczestniczyli aż w 7 panelach dyskusyjnych podejmując tematy dotyczące m.in. kluczowych czynników wpływających na rozwój polskiej gospodarki, morskiej energetyki wiatrowej, rynku pracy, mediów czy rozwoju innowacyjności. 

W tym roku organizatorzy położyli duży nacisk na problematykę dotyczącą gospodarki morskiej, energetyki i ekologicznych źródeł pozyskiwania energii, a także innowacji technologicznych, zwracając szczególną uwagę na inteligentne specjalizacje i cyfryzację. Uczestnicy Forum podjęli także tematy związane z obecną sytuacją ekonomiczną w kraju zaistniałą na skutek pandemii koronawirusa.

Już pierwszego dnia Forum zostały poruszone tematy najbardziej istotne dla polskiej gospodarki, a takim niewątpliwie jest tworzenie silnego i liczącego się również na arenie międzynarodowej koncernu multienergetycznego.

Grupa LOTOS już teraz buduje kompetencje w obszarze wodoru, LNG, CNG, czy elektromobilności. Inwestujemy w innowacyjne rozwiązania, bo wiemy, że paliwa alternatywne to przyszłość i to w tym kierunku przebiegać będzie transformacja energetyczna – mówił Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Nawiązał do tego także Marian Krzemiński, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS: – Ważna jest nasza obecność w projektach wielkoskalowych, w których istotne będzie również magazynowanie energii. Taką możliwość daje wodór. Badamy te kwestie, by być gotowym do stworzenia instalacji działających na zasadzie wirtualnej elektrowni – mówił. – Prowadzone przez nas projekty badawczo-rozwojowe, działalność LOTOS Petrobaltic i LOTOS Norge, doświadczenie inżynierów i prawników – to sprawia, że mamy wiele do zaoferowania i chcemy angażować się w morską energetykę wiatrową.

Z kolei Grzegorz Strzelczyk, prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic podczas sesji poświęconej energetyce offshore, zapowiedział włączenie się spółki w obsługę budowy i funkcjonowania morskich farm wiatrowych. Jego zdaniem polskie firmy będą przechodzić ścieżkę transformacji działalności z serwisowania platform naftowych do obsługi farm wiatrowych. – Od 40 lat badamy dno Bałtyku. Spółka od wielu lat prowadzi też serwisową działalność offshorową swoich platform. Chcemy nadal rozwijać się w tych obszarach, ale też rozszerzać swoje kompetencje i powiększać portfolio świadczonych usług.

Forum Wizja Rozwoju jest młodym, ale szybko nabierającym znaczenia wydarzeniem w Polsce. Udział w jego III edycji wzięło blisko 5000 osób − m.in. przedstawiciele rządu, spółek skarbu państwa czy przedsiębiorstw różnych branż, założyciele startupów oraz eksperci z dziedziny biznesu i polityki, przedstawiciele świata nauki, organizacji i instytucji.