Przejdź do treści

Patriotyzm konsumpcyjny w Polsce

Podczas III edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni eksperci rozmawiali m.in. o wyzwaniach oraz perspektywach dla polskiej gospodarki. „Znaczenie promowania i sprzedaży polskich produktów dla gospodarki” był jednym z paneli dyskusyjnych, w którym udział wzięli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Olga Ewa Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Zbigniew Zienowicz – Prezes Zarządu firmy Hydromega Sp. z o.o., Sławomir Niecko – Prezes Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A., Bartosz Mielecki – Dyrektor Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, Jakub Zapała – Wiceprezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości, Przemysław Bochat – Członek Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Rozmowę z ekspertami poprowadziła dziennikarz Radia Gdański, Pani Iwona Wysocka.
Od stycznia 2017 roku producenci mają możliwość wyróżnienia na rynku swoich produktów, które zostały wyprodukowane w Polsce, dzięki oznakowaniu ich grafiką nawiązującą do polskiej flagi z napisem „PRODUKT POLSKI”. W kwietniu 2020 roku ruszyła rządowa kampania pod nazwą „Kupuj świadomie – Produkt polski”, która ma na celu zwrócenie uwagi konsumentów na świadomość decyzji zakupowych.
Wybierając produkty pochodzenia polskiego 75 – 80 groszy z każdej wydanej złotówki trafia do budżetu państwa, tym samym zostając w rodzimej gospodarce. Decydując się na zakup produktów marek zagranicznych, do budżetu trafia jedynie 25 – 30 groszy. Tymi słowami
rozpoczęła się rozmowa na temat patriotyzmu konsumenckiego w Polsce.
Podczas dyskusji eksperci zwracali uwagę jak ważne jest, szczególnie w dobie pandemii COVID-19, wspieranie polskich przedsiębiorców i pomoc w promocji rodzimych produktów oraz usług. W marcu, kiedy gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na maseczki ochronne, rząd podjął decyzję o otwarciu stu polskich szwalni, których zadaniem była produkcja owych
maseczek. Wydajność tego projektu wyniosła ponad 70 %. Kryzys epidemiologiczny pokazał, że polskim firmom z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw łatwiej jest przekształcić linię produkcyjną lub stworzyć dodatkowy komponent wytwórczy, aniżeli dużym przedsiębiorstwom zagranicznym. Jak podkreśliła Pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju, w związku z olbrzymim popytem na rodzime produkty, sektor MŚP w Polsce musi być wzmacniany, a kryteria jakościowe uelastycznione. Jest to niezbędne do budowy polityki długofalowej polegającej na umacnianiu krajowych produktów na polskim rynku, a także odpowiednim eksporcie usług oraz towarów poza granice kraju.

W trakcie rozmowy specjaliści zgodzili się, że rynki hurtowe w Polsce są zależne od konsumentów i ich wyborów żywnościowych. Jak uzasadnił Pan Sławomir Niecko – Prezes Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego S.A. – restauratorzy, hotelarze, sklepikarze, ale też indywidulani klienci wybierają przede wszystkim produkty krajowe, bez względu na cenę. Dlatego niezbędna jest współpraca przede wszystkim z polskimi przedsiębiorcami oferującymi krajowe towary.
Podczas panelu dyskusyjnego, eksperci odpowiadali na pytanie Jak promować polskie technologie, usługi oraz produkty ? Do tego zagadnienia trafnie odniósł się Wiceprezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości, Pan Jakub Zapała, poruszając fundamentalny problem, jakim jest brak wiedzy z korzyści płynących z wybierania polski produktów i usług. Jest to bariera,
którą należy bezzwłocznie pokonać, bowiem jak wynika z raportu Grant Thornton, gdyby Polacy tylko w 1 % zmienili swoje nawyki konsumenckie na rzecz kupowania rodzimych produktów, to do budżetu rocznie trafiałoby ok 7 mld złotych więcej. Pokazuje to deficyt świadomości w społeczeństwie dotyczący wsparcia krajowych marek. W związku z
powyższym w pierwszej kolejności należałoby zacząć od edukacji świadomości gospodarczej obywateli już od najmłodszych lat szkolnych.
Do powyższego pytania w kwestii promocji krajowych produktów żywnościowych odniósł się również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski. Zasadnie zauważył, że Polska jest krajem produkującym dużo więcej żywności niż zapotrzebowanie społeczeństwa. Dodatkowo produkty te są bardzo dobrej jakości, będąc przy tym stosunkowo niedrogie.
Z tego względu eksport za granice polskich towarów jest mocno rozwinięty. Jak podkreślił Pan Minister, chcąc aby Polacy traktowali rodzime produkty jako pierwszy wybór, niezbędne są do tego wszelkie akcje informacyjne i promocyjne przekonywujące konsumentów, że kupowanie towarów krajowych marek jest dobrym, racjonalnym i mądrym wyborem. Jest to
element napędzający gospodarkę, wspierający polskie przedsiębiorstwa, którego rezultatem jest potrzeba stwarzania nowych miejsc pracy.
Wszyscy prelegenci byli zgodni, że o ile rolnictwo w Polsce ze względu na rynek zbytu jest w dobrej sytuacji, to niestety nie można powiedzieć tego samego o polskim przemyśle maszynowym i technologicznym. Zaproszonymi ekspertami w tej dziedzinie byli Pan Zbigniew Zienowicz – Prezes Zarządu firmy Hydromega Sp. z o.o. oraz Bartosz Mielecki – Dyrektor Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. Obaj byli zdania, że jednym z głównych problemów jest brak zaufania dla polskich rozwiązań przemysłowych. Polskie firmy częściej decydują się na współpracę z zagranicznymi markami korzystając z ich usług i produktów,
odrzucając kooperację z rodzimymi przedsiębiorstwami, których rozwiązania w tym samym czasie wzbudzają zachwyt zagranicznych przedsiębiorców oraz indywidualnych konsumentów na całym świecie. Z czego to wynika? Jak spostrzegł Pan Bartosz Mielecki, jednym z zasadniczych problemów jest brak współpracy pomniejszych firm ze Spółkami Skarbu Państwa, które pomogłyby w promocji produktów polskich przedsiębiorstw lub startupów. Pan Zbigniew Zienowicz podkreślił, że do tej pory polskie firmy szukały rozwiązań przełomowych, które spotykały się ze ścianą w postaci komercjalizacji i wdrożenia. Dzięki innowacyjności w skali kraju, przedsiębiorcy zaczęli ulepszać to, co jest
już na rynku światowym. Polskie firmy powinny skupić się na tej strategii, tym samym wprowadzając na rynek lepsze, a przede wszystkim krajowe produkty i rozwiązania. Wszyscy powinni mieć świadomość, że o dobrobycie kraju, a co za tym idzie, całego społeczeństwa, decyduje silna, niezależna gospodarka, na którą w dużej mierze składają się świadome
wybory polskich konsumentów i firm.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z panelu Znaczenie promowania i sprzedaży polskich produktów dla gospodarki.