Przejdź do treści

Polska jako marka kochana

Wiele państw na świecie prowadzi spójne oraz przemyślane strategie promocji własnych osiągnięć kulturalnych, gospodarczych, ekonomicznych i naukowych na arenie międzynarodowej. 

Pozycjonują się one i komunikują jako marki, z powodzeniem korzystając z doświadczeń i narzędzi wypracowanych przez sektory komercyjne. Kiedy, na przykład, myślimy o Szwecji, Włochach, czy Japonii bez trudu możemy wskazać kilka kluczowych skojarzeń związanych z tym krajami, zarówno na płaszczyźnie wyróżnialnej identyfikacji wizualnej jak i pojęciowej.

A jak wygląda to u nas? Jaki koncept kojarzy się z Polską?

Na razie żaden szczególnie, ale Polska ma ogromny potencjał i sprzyjające okoliczności, by stać się rozpoznawalną marką, a nawet Marką Kochaną (Love Brand) takim jak, nie przymierzając, Apple czy… Włochy.

Jako Polska możemy pochwalić się osiągnięciami w każdej sferze, od ekonomicznej po kulturalną. Problemem jest brak spójnych działań, jasno wytyczonej ścieżki i wizji ich komunikacji, nie bójmy się tego sformułowania, marketingowej. Można odnieść wrażenie, że za dużo chcemy pokazać i powiedzieć naraz, spontanicznie dobierając styl i ton narracji bez wcześniejszego uporządkowania.

Na przestrzeni ostatnich 30 lat podejmowano oczywiście próby stworzenia marki kojarzonej tylko z Polską. Próby, które nie zostały nigdy doprowadzone do końca. 

Naszą ambicją jako Fundacji State of Poland jest definitywne opowiedzenie Polski na nowo w sposób pełny, spójny, uporządkowany i trafiający do serc społeczności międzynarodowych. Widzimy jaki potencjał tkwi w naszej kreatywności, zaradności, energii i uporze.

Uważamy, że właśnie teraz jest doskonały moment, by zacząć przedstawiać nasz kraj w nowym, inspirującym i oryginalnym kontekście – jako miejsce atrakcyjne, stymulujące, z własnym jasno zdefiniowanym i unikalnym charakterem, gdzie miłość do tradycji harmonijnie miesza się z nowoczesnością. Wszystkie nasze siły i zasoby, wiedzę i doświadczenie kierujemy na stworzenie rozpoznawalnej w świecie i precyzyjnie skonstruowanej marki biznesowej zwanej Polską. Chcąc utrwalić obraz Polski innowacyjnej i przodującej w wielu dziedzinach, koncentrujemy się głównie na obszarze gospodarczym, cywilizacyjnym i rozwojowym.

Danuta Nierada
Dyrektor Kreatywny
Fundacja State of Poland