Przejdź do treści

Przemysł kosmiczny, 5G i technologie ekoefektywne ważnymi tematami konferencji w Gdyni

Ważnym blokiem  tematycznym III Forum Wizja Rozwoju, które odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia w Gdyni będą polskie innowacje technologiczne i ich wpływ na rozwój gospodarczy. W agendzie zaplanowane zostały debaty m.in. o inteligentnych specjalizacjach Pomorza, elektromobilności i cyfryzacji.

Podczas tegorocznej konferencji nie zabraknie rozmów o pozyskiwaniu wsparcia finansowego na inteligentne specjalizacje Pomorza. Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego określone zostały cztery znaczące obszary w tym temacie: technologie offshore i portowo-logistyczne, technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, budownictwie i dystrybucji i zużyciu energii oraz technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i procesu starzenia. Wsparcie inteligentnych specjalizacji (IS) oznacza, że środki publiczne w UE kierowane są na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów tych obszarów gospodarki, które na danym terenie wyróżniają się na tle innych dziedzin dużą zdolnością do dynamicznego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne. Pomoc skierowana będzie głównie na realizację przedsięwzięć innowacyjnych i prac badawczo-rozwojowych, wzmacniających potencjał wybranych specjalizacji. 

Innowacyjne rozwiązania są siłą napędową polskiej gospodarki – mówi Andrzej Michalak, prezes Fundacji Wizja Rozwoju.

Eksperci forum przyjrzą się także sektorowi motoryzacji, który odpowiada za 8 proc. produktu krajowego brutto. Ponad połowę tej wartości kreuje blisko 1000 przedsiębiorstw wytwarzających części i akcesoria motoryzacyjne. Dzisiejsza pozycja polskiej motoryzacji nie oznacza jednak, że jej miejsce w europejskim i globalnym łańcuchu wartości jest niezagrożone. Wręcz przeciwnie, przed nami jeszcze wiele zmian, które zdeterminują jakimi pojazdami i w jaki sposób będziemy jeździć. Eksperci forum przeanalizują trendy takie jak elektryfikacja, autonomizacja, współdzielenie oraz samochody połączone, które wpłyną nie tylko na konsumentów, lecz także na rynek producentów pojazdów i ich komponentów.

Nie zabraknie również dyskusji na temat rozwoju sieci 5G mającej kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Odczujemy to w każdej sferze życia: od nauki, poprzez system ochrony zdrowia, kontakt z jednostkami administracji publicznej i codzienne obowiązki, aż po rozrywkę. Dzięki sieciom 5G otwierają się możliwości realizacji nowych usług, które pomogą niwelować nierówności w dostępie do rynku pracy poprzez wsparcie technologiczne pracy zdalnej, czy usunąć bariery w dostępie do służby zdrowia (telemedycyna). 

Wysoka efektywność wytwarzania, zapewnienie odpowiedniej jakości, zmniejszenie nakładów pracy, inteligentne zarządzanie i sterowanie produkcją, nowe strategie przywództwa i modele biznesowe – to główne obszary idei Przemysłu 4.0. Eksperci podczas konferencji debatować będą o tym, co obecnie stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa, z jakich narzędzi informatycznych korzystają branże, w jaki sposób wydawać pieniądze na cyfryzację, by była opłacalna, i w jaki sposób rozwijać cyfrową gospodarkę – stawiając na wolny rynek czy rządowe wsparcie.

Całkowicie nowym tematem tegorocznej odsłony forum jest znaczenie rozwoju przemysłu kosmicznego i systemy nawigacji satelitarnej. Eksperci za kluczowe uważają dążenie do budowy stabilnej i wydajnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem z wykorzystaniem innowacyjnych technologii oraz współpracy zagranicznej w celu stymulowania wzrostu gospodarczego opartego na innowacjach w sektorze kosmicznym. Polski sektor kosmiczny od kilku lat notuje bardzo dynamiczny wzrost. Jest to wysoko technologiczna branża o charakterze niszowym, która jednak może przyczynić się do osiągnięcia podstawowego celu stworzenia nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki, opartego w większym stopniu na wiedzy, innowacjach i postępie technologicznym niż na niskich kosztach produkcji. 
Wstęp na wszystkie panele dyskusyjne jest bezpłatny. Warunek uczestnictwa stanowi uprzednia rejestracja za pośrednictwem strony:  https://rejestracja.wizjarozwoju.pl