Przejdź do treści

Wsparcie PKO Banku Polskiego dla MŚP w czasie kryzysu

Pandemia SARS-CoV-2, która dotknęła wszystkie kraje świata, doprowadziła w Polsce do największych od trzech dekad zawirowań gospodarczych. Grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego z wyprzedzeniem przygotowała się na dekoniunkturę, a w czasie zamrożenia gospodarki skupiła się na zachowaniu ciągłości działania, zapewnieniu bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom oraz na przyspieszeniu transformacji cyfrowej.

Dzięki transformacji cyfrowej, jaką przeszedł bank, byliśmy w stanie przekierować ruch klientów z oddziałów do kanałów zdalnych, zapewniając im dostęp do usług finansowych oraz do wsparcia jakiego potrzebowali, by ratować miejsca pracy w swoich firmach.

W tym newralgicznym okresie, kluczową kwestią dla firm było zapewnienie płynności finansowej poprzez zapewnienie dostępu do instrumentów finansowania krótkoterminowego oraz błyskawicznej
reakcji umożliwiającej odroczenie w czasie przypadających do spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz limitów kredytowych.

Nie mniej istotne było zapewnienie pełnej funkcjonalności transakcyjnej przy ograniczeniach logistycznych oraz kontaktu bezpośredniego. Wprowadzone w tym czasie w serwisach bankowości internetowej i mobilnej funkcje składania dyspozycji, skutecznego zawierania umów na odległość oraz mechanizmy potwierdzenia tożsamości stanowiły kluczowy element zachowania ciągłości działania przez naszych partnerów.

PKO Bank Polski aktywnie włączył się w ratowanie polskich firm i tworzonych przez nie miejsc pracy. W kwietniu bank wspólnie z KIR i PFR stworzył system do wnioskowania o subwencje w ramach Tarczy 2.0. Obecnie jest liderem w dystrybucji subwencji z Tarczy Finansowej dla mikro, małych i średnich firm. Podczas trwającego do końca lipca naboru wniosków, za pośrednictwem spółki, subwencje z Tarczy Finansowej PFR otrzymało 66,5 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających prawie 503 tys. pracowników. Na ich konta wpłacone zostały subwencje o wartości aż 10,5 mld zł spośród 60,5 mld zł wypłaconych przez PFR. PKO Bank Polski zorganizował także emisje obligacji PFR, które pozwoliły na sfinansowanie programu.

Polska gospodarka stopniowo wychodzi z kryzysu, jakiego doświadczyła na skutek pandemii SARS-CoV-2, choć otoczenie gospodarcze, ze względu na panującą niepewność, wciąż pozostaje trudne. Dzisiaj skupiamy się na odbudowaniu potencjału naszych partnerów i zapewnieniu finansowania ich potrzeb inwestycyjnych wspierając wdrażanie innowacji, digitalizacji procesów oraz adaptację do oczekiwań zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Tomasz Frąckowiak
Dyrektor Formacji Bankowości Firm i Przedsiębiorstw